søndag den 27. november 2011

Chew On This Eastern Bridge from 1928!

Source